شهزاد محمدیان

متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا


کرایولیپولیز چندوجهی با

کادر درمان

رفع چاقی موضعی

پيام كوتاه سلامتي

درمان افتادگی و شلی پوست

آدرس مطب

مشاوره ورزشکاران حرفه ای

رفع خطوط ناشی ازبارداری

نقش تغذیه در سم زدایی بدن

تغذیه در سم زدایی

بدن توسط سد های طبیعی پوست * روده و ریه ها در برابر گزنوبیوتیک ها ( ترکیبات بیگانه برای بدن ) و داروها یا سموم محافظت میگردد .
سموم ممکن است مثل مواد شیمیایی و الودگی های محیطی در هوا یا اب * افزودنی های غذایی یا دارو ها منشا خارجی داشته ( گزنوبیوتیک ها یا سموم اگزوژن) و یا ممکن است مثل فراورده های نهایی متابولیسم هورمون ها * فراورده های جانبی باکتری ها و دیگر مولکول های کمپلکس به صورت اندوژن در داخل بدن ( سموم اندوژن ) تولید شوند . حضور طولانی مدت این مولکول ها میتواند اثرات تخریبی بر روی بافت ها داشته یا منجر به اختلالات نامطلوب شود.
فرایند سم زدایی در دو مرحله بنام های فاز 1 و فاز 2 که هرکدام شامل گروهی از انزیم های مختلف می باشد * صورت میگیرد. واکنش های فاز 1 توسط ایزوانزیم های خانواده ی بزرگ سیتوکروم p450 کاتالیز میگردد. محصولات تولید شده از واکنش های فاز 1 اغلب متابولیت های حد واسط یا گونه های فعال اکسیژن می باشند که میتوانند اسیب بافتی را باعث شوند .
واکنش های فاز 2 شامل تبدیل یا گونژوگاسیون متابولیت های حد واسط فاز 1 با افزودن گروه محلول در اب به محل فعال و و تبدیل به فراورده های نهائی قابل دفع میباشند.
هرچند هر دو فاز خصوصیات مختلفی دارند * اما تعادل عملکرد این دوفاز باهم در به حداقل رساندن متابولیت های حد وسط با سم زدایی موثر بسیار حیاتی است.
هرچند حدود 75 درصد فعالیت سم زدایی در کبد رخ میدهد*اما مابقی عمدتا در مخاط دیواره ی روده رخ میدهد. درصد کمی از سم زدایی نیز در دیگر بافت ها صورت میگیرد . بیش از نیمی از بافت لنفی بدن در دستگاه گوارش است . بافت لنفوئیدی روده حدود 70 درصد انتی بادی های بدن را تولید کرده و حاوی بالاترین تعداد لنفوسیت در بدن میباشد . ایمنوگلوبین های بافت لنفوئیدی روده مانع از ورود باکتری ها * ویروس ها میشوند. ایمنوگلوبین ترشحی a بخشی از سیستم ایمنی روده است و گزارش شده است که به طور مستقیم انزیم ها و سموم باکتری هائی همچون اشریشیاکولی را غیر فعال می کند.
مکانیسم های ارطباط مواد مغذی و فتوکمیکال ها در تقویت سیستم های انزیمی تقریبا مشخص شده است . ایزوتیوسیانات های موجود در گیاهان خانواده ی کلم * شاهی*خردل و همین طور ترکیبات ارگانوسولفوره در سیر *پیاز*تره فرنگی و موسیر * ترکیبات موجود در پری بیوتیک ها و باکتری های پرو بیوتیک نمونه ای از غذاهائی هستند که میتواند روی سم زدایی در مرحله ی پیشگیری در مرحله ی پیشگیری و بهبودی اثر بگذارند.
مواد غذایی حاوی فیتوکمیکال هائی که سم زدایی را تقویت مینمایند عبارتند از
حداقل 1 فنجان سبزی های گروه کلم به خاطر اثر تقویتی انه بر انزیم های فاز 2
چند حبه از سیر*که انزیم های فاز 2 را تقوبت مینماید
چای سبز دکافئینه در صبح
اب سبزی های تازه از جمله * هویج * کرفس * گشنیز* چقندر * جعفری و زنجبیل
چای گیاهی حاوی مخلوطی از ریشه ی بابا ادم * ریشه ی قاصدک * زنجبیل * شیرین بیان* دانه ی هل * پوست درخت دارچین * و دیگر گیاهان
مواد غذایی با کیفیت بالا و حاوی سولفور مثل پروتئین تخم مرغ یا whey وی * سیر و پیاز
لیموها * پوست مرکبات * زیره و روغن شوید
بیوفلاوونوئیدهای موجود در انگور * توت و میوه های مرکبات که سبب تحریک انزیم های فاز 1 میگردند
قاصدک به سم زدایی کبدی کمک میکند و جریان صفرا و ادرار را افزایش می دهد
کرفس جریان ادرار را افزایش داده و به سم زدایی کمک میکند
گشنیز که به حذف فلزات سنگین کمک میکند
رزماری حاوی کارنوزول*تقویت کننده بالقهوه ی انزیم های سم زدا می باشد
زردچوبه برای خاصیت انتی اکسیدانی و ضد التهابی
کلروفیل در سبزی های با برگ های سبز تیره و در گندم سبز شده
تغذیه در سم زدایی

رتغذیه در سم زدایی

بدن توسط سد های طبیعی پوست * روده و ریه ها در برابر گزنوبیوتیک ها ( ترکیبات بیگانه برای بدن ) و داروها یا سموم محافظت میگردد .
سموم ممکن است مثل مواد شیمیایی و الودگی های محیطی در هوا یا اب * افزودنی های غذایی یا دارو ها منشا خارجی داشته ( گزنوبیوتیک ها یا سموم اگزوژن) و یا ممکن است مثل فراورده های نهایی متابولیسم هورمون ها * فراورده های جانبی باکتری ها و دیگر مولکول های کمپلکس به صورت اندوژن در داخل بدن ( سموم اندوژن ) تولید شوند . حضور طولانی مدت این مولکول ها میتواند اثرات تخریبی بر روی بافت ها داشته یا منجر به اختلالات نامطلوب شود.
فرایند سم زدایی در دو مرحله بنام های فاز 1 و فاز 2 که هرکدام شامل گروهی از انزیم های مختلف می باشد * صورت میگیرد. واکنش های فاز 1 توسط ایزوانزیم های خانواده ی بزرگ سیتوکروم p450 کاتالیز میگردد. محصولات تولید شده از واکنش های فاز 1 اغلب متابولیت های حد واسط یا گونه های فعال اکسیژن می باشند که میتوانند اسیب بافتی را باعث شوند .
واکنش های فاز 2 شامل تبدیل یا گونژوگاسیون متابولیت های حد واسط فاز 1 با افزودن گروه محلول در اب به محل فعال و و تبدیل به فراورده های نهائی قابل دفع میباشند.
هرچند هر دو فاز خصوصیات مختلفی دارند * اما تعادل عملکرد این دوفاز باهم در به حداقل رساندن متابولیت های حد وسط با سم زدایی موثر بسیار حیاتی است.
هرچند حدود 75 درصد فعالیت سم زدایی در کبد رخ میدهد*اما مابقی عمدتا در مخاط دیواره ی روده رخ میدهد. درصد کمی از سم زدایی نیز در دیگر بافت ها صورت میگیرد . بیش از نیمی از بافت لنفی بدن در دستگاه گوارش است . بافت لنفوئیدی روده حدود 70 درصد انتی بادی های بدن را تولید کرده و حاوی بالاترین تعداد لنفوسیت در بدن میباشد . ایمنوگلوبین های بافت لنفوئیدی روده مانع از ورود باکتری ها * ویروس ها میشوند. ایمنوگلوبین ترشحی a بخشی از سیستم ایمنی روده است و گزارش شده است که به طور مستقیم انزیم ها و سموم باکتری هائی همچون اشریشیاکولی را غیر فعال می کند.
مکانیسم های ارطباط مواد مغذی و فتوکمیکال ها در تقویت سیستم های انزیمی تقریبا مشخص شده است . ایزوتیوسیانات های موجود در گیاهان خانواده ی کلم * شاهی*خردل و همین طور ترکیبات ارگانوسولفوره در سیر *پیاز*تره فرنگی و موسیر * ترکیبات موجود در پری بیوتیک ها و باکتری های پرو بیوتیک نمونه ای از غذاهائی هستند که میتواند روی سم زدایی در مرحله ی پیشگیری در مرحله ی پیشگیری و بهبودی اثر بگذارند.
مواد غذایی حاوی فیتوکمیکال هائی که سم زدایی را تقویت مینمایند عبارتند از
حداقل 1 فنجان سبزی های گروه کلم به خاطر اثر تقویتی انه بر انزیم های فاز 2
چند حبه از سیر*که انزیم های فاز 2 را تقوبت مینماید
چای سبز دکافئینه در صبح
اب سبزی های تازه از جمله * هویج * کرفس * گشنیز* چقندر * جعفری و زنجبیل
چای گیاهی حاوی مخلوطی از ریشه ی بابا ادم * ریشه ی قاصدک * زنجبیل * شیرین بیان* دانه ی هل * پوست درخت دارچین * و دیگر گیاهان
مواد غذایی با کیفیت بالا و حاوی سولفور مثل پروتئین تخم مرغ یا whey وی * سیر و پیاز
لیموها * پوست مرکبات * زیره و روغن شوید
بیوفلاوونوئیدهای موجود در انگور * توت و میوه های مرکبات که سبب تحریک انزیم های فاز 1 میگردند
قاصدک به سم زدایی کبدی کمک میکند و جریان صفرا و ادرار را افزایش می دهد
کرفس جریان ادرار را افزایش داده و به سم زدایی کمک میکند
گشنیز که به حذف فلزات سنگین کمک میکند
رزماری حاوی کارنوزول*تقویت کننده بالقهوه ی انزیم های سم زدا می باشد
زردچوبه برای خاصیت انتی اکسیدانی و ضد التهابی
کلروفیل در سبزی های با برگ های سبز تیره و در گندم سبز شده


آدرس مطب : شهرک غرب بلوار فرحزادی تقاطع دریا خ نورانی پلاک 19 طبقه سوم
تلفن : 22366770 - 021

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بیوگرافیصفحه اصلیکرایولیپولیزدستگاه های لاغری و موضعیمقالاتتغذیه دوران بارداری(1)تغذيه ورزشيافتادگی پوستپوست ،مو و زیباییتازه های پزشکیخدمات کلینیکسوالات پزشکیسايت هاي مرتبطتالار گفتمانپیامهای کاربرانتخفیف ویژه شب عیدسایتهای دیگرمرکزتنحیف و لیزر آرمیتاهدیه نوروزی