شهزاد محمدیان

متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا


کرایولیپولیز چندوجهی با

کادر درمان

رفع چاقی موضعی

پيام كوتاه سلامتي

درمان افتادگی و شلی پوست

آدرس مطب

مشاوره ورزشکاران حرفه ای

رفع خطوط ناشی ازبارداری

دستگاهها و سیستم های رایج برای درمان و رفع سلولیت

رولر وکیوم ماساژ
ساختار این سیستم ها اغلب شامل یک پمپ وکیوم است که به یک کنترولر دیجیتال سپرده شده است.میزان و شکل موج وکیوم آنه توسط یک نرم افزار ویژه تنظیم و به نحو دلخواه درمانگر،به موضع مورد نظر اعمال می گردد.اپلیکاتورهای اعمال وکیوم،در شکل ها و اندازه های گوناگون،مطابق با ساختار آناتومیکی بدن،طراحی شده اند تا در همه قسمت های بدن مورد استفاده قرار گیرند.در داخل تعدادی از اپلیکاتورها گردونه هایی(rollers)تعبیه شده است که وقتی پوست توسط وکیوم به داخل حفرره مکش می شود در لابه لای گردونه ها قرار می گیرد،بدین ترتیب چرخش گردونه ها ماساژ اضافه ای را به بافت اعمال می نماید.این قابلیت تأثیر این سیستم ها را به نحو قابل توجهی افزایش می دهند.

ساختمان و عملکرد گردونه ها در سیستم های مختلف متفاوت است.در برخی از آنها از غلطک و در برخی از گردونه استفاده می شود.همچنین در برخی از آنها غلطک ها توسط موتورهای الکتریکی به چرخش درمی آید ولی در برخی از آنها حرکت اپلیکاتور روی پوست موجب چرخش غلطک ها می شود.در نوع جدیدی از آنها ساختار اپلیکاتورها به شکلی است که چین پوستی به صورت شعاعی در اپلیکاتور مکیده می شود. این نوع ساختار به تکنولوژی(RDT) معروف شده است.مزایای اپلیکاتورهای RDT نسبت به اپلیکاتورهای خطی یا Liner این است که ضمن حرکت در تمامی جهات و اعمال ماساژ شعاعی و نیز کاهش عوارضی مانند کبودی و درد،تأثیر بهتری در بهبود جریان خون و لنف بافت دارند.

مکانیسم عمل این سیستم ها به نحو اعمال وکیوم بستگی دارد. برای این کار از یک نرم افزار تخصصی درمانی استفاده می شود این نرم افزار میزان و شکل موج وکیوم را طوری تنظیم می نماید که اعمال آن در موضع موجب افزایش جریان خون مویرگی،درناژ لنفی،افزایش متابولیسم،کوچک شدن سایز سلول های چربی، تحریک فیبرها و افزایش خاصیت الاستیستی بافت همبند می گردد.عملکرد غلطک ها نیز،به ویژه(در انواع جدید سیستم RDT) موجب تقویت اثرات فوق می شوند.هرچند سیستم های رولرکیوم،صرفا برای مقابله با مقاومت سلولیت در مقابل درمان های متداول طراحی شدند ولی امروزه این سیستم ها کاربردهای فراوانی در پوست و زیبایی و نیز مواردی مانند ایجاد relaxation و تسکین درد دارند.

اولتراسوندتراپی
این سیستم ها در واقع یک مولد امواج مافوق صوت بوسیله کریستالهای پیزوالکتریک در محدوده فرکانسی سه مگاهرتزهستند. مکانیسم عمل آنها بدین ترتیب است که وقتی امواج اولتراسوند به بافت برخورد میکنند بسته به میزان اختلاف مقاومت صوتی بین بافتها،بخشی از آن جذب و بخشی منعکس می گردد. جذب انرژی بوسیله نوسان مولکولی عناصر سلولی انجام می گیرد و اصطحکاک حاصل از نوسان بافت ها موجب تولید گرما در بافت می شود.

بدین ترتیب بااعمال اولتراسوند در اثر عمده را در بافت ها می توان مشاهده نمود:
اثر حرارتی که در نتیجه اصطکاک حاصل از نوسان بافت ها(میکروماساژ)ایجاد می شود و می تواند برای گرم کردن ساختمان های فیبری نظیر کپسول مفصلی، لیگامان ها، تاندون ها،بافت اسکاروکلاژن مورد استفاده قرار گیرد.
اثرات مکانیکی که در نتیجه اعمال پالسی امواج،چون بافت فرصت کافی برای پخش گرما از طریق هدایت بافتی و گردش خون موضعی را خواهد داشت،لذا اثر حرارتی ظاهر نخواهد شد وحتی می توان اولتراسوند را باشدتی بیشتر از حالت مدام به بافت ها اعمال نمود و صرفا از مزایای نوسان بافت ها در مقابل اولتراسوند (اثرات مکانیکی)شامل؛حفره سازی یا کاویتاسیون،میکرو ماساژ،فونوفورزیس بهره جست.

کاربردهای اولتراسوند در درمان های پوست و زیبایی و سلولیت به شرح ذیل است :
کاهش چروک های خفیف و سطحی پوست
افزایش نفوذ مواد و داروهای زیبایی و آنتی سلولیت به داخل پوست از طریق فونورزیس
بهبودجریان خون موضع درمان
افزایش جریان خون موضع
کاهش و رفع ظاهر«پوست پرتقالی»پوست
لیزر تراپی و فتوتراپی
لیزرهای کم توان که با عنوان لیزرتراپی شناخته می شوند،از نظر نحوه تولید و ساختار همانند لیزرهای پرتوان هستند با دو تفاوت عمده زیر :
1. توان آنها پایین و اغلب در محدوده میلی وات است.
2. اثرات آنها فتوترمال نیست بلکه فتو شیمیایی است.بدین معنی که این لیزرها بر اساس جذب انتخابی نور توسط کروموفور هدف و افزایش حرارت در آن،عمل نمی کنند بلکه موجب تغییرات شیمیایی در سلول های بافت هدف می شوند.

لیزرتراپی دارای محدوده طول موجی 633 الی 904 نانومتر هستند یعنی خروجی آنهانور قرمزو مادون قرمز نزدیک می باشد.بنابراین اثرات بیولوژیکی و درمانی آنها نیز حاصل اثرات فتوشیمیایی نورقرمز است که در انواع بیماری های التهابی،دردهای مزمن و نیز درمان های مختلف پوست و زیبایی استفاده می شود.مکانیسم عمل لیزرتراپی بدین ترتیب است که تابش نورقرمز و مادون قرمز موجب تغییرات فیزیکی و شیمیایی در مولکول های گیرنده نوری و اجزای تنفسی سلول ها و درنهایت موجب تغییر در فعالیت redoyمیتوکندری سلول ها می شود.بدنبال آن آبشاری از واکنش های بیوشیمیایی در سلول اتفاق می افتد که دیگر احتیاج به نور نداشته ودر تاریخی صورت می پذیرد ولی نمی توانند مسیرهای مختلفی را طی نموده و اثرات گوناگونی را از خود بجا گذارند.این اثرات به شرح زیر است:
تحریک بیولوژیک:شامل تقویت متابولیسم و افزایش متابولیسم سلولی
بهبود گردش خون وگشادشدن عروق
تأثیرات ضد درد
تأثیرات ضد التهاب و ضد ادم
تحریک ترمیم زخم

فتوتراپی :
اگر فتون های نور با طول موج و شدت مناسب بر پوست تابیده شوند ضمن جذب شدن در مواد بیولوژیک بدن،انرژی خود را به احشاء سلولی منتقل نموده و اثراتی همانند لیزرتراپی نظیر؛افزای متابولیسم،تولید حرارت وrelaxationرا در موضع به دنبال خواهد داشت.به همین دلیل امروزه بسیاری از سیستم های درمانی سلولیت مانند رولروکیوم ها بصورت ترکیبی با فتوتراپی ساخته و ارائه می شوند.

سیستم هایRF
RFیا رادیوفرکانسی،سیستمی است که امواج الکتریکی را در محدوده فرکانس امواج رادیویی تولید و ارائه می نماید.ساختار اصلی این سیستم در واقع شامل یک نوسان ساز امواج الکتریکی(RF.oscillator)در محدوده فرکانس رادیویی است که امواج تولید شده توسط نوسان ساز را،به وسیله الکترودها،به موضع و بافت مورد نظر هدایت می نماید.مکانیسم عمل این سیستم ها بر اساس متدهای ترموتراپی در توانبخشی است که سالهاست گرما را برای درمان بسیاری از بیماری ها یا کمک به درمان بسیاری از بیماری ها به کار می گیرد.اساس عملکرد تجهیزات ترموتراپی وRFرا باید در اثرات فیزیولوژیک حرارت در بافت های بدن (ترموتراپی)جستجو کرد

این اثرات شامل :
افزایش متابولیسم(سوخت وساز بافتی)
افزایش Microcirculation(جریان گردش خون طبیعی)
و لیپولیز چربی ها و واردشدن آنها به چرخه سوخت و ساز و نتیج زیر را در موضع درمان به بار می آورند:
- اکسیژن رسانی به سلول ها
- درناژ لنفی
- پاکسازی و حرکت سموم مواد زائد از موضع
- پاکسازی و حرکت مواد ته نشین شده در عروق و مویرگ های موضع
- افزایش ساخت و ساز کلاژن
- افزایش tone و الاستیسیتی عضلات موضع و لاغری موضعی
با مرور دوباره اثرات فیزیولوژیکی ترموتراپی و قابلیت سیستم های RF در انجام ترموتراپی و نیز مکانیسم شکل گیری و درمان سلولیت،می توان گفت،بی شک این سیستم می تواند دردرمان سلولیت موفق و مؤثر باشد. شایان ذکر است سیستم های RF در انجام Remodeling بردن چین و چروک در صورت و دور چشم،رفع شلی پوست در قسمت های مختلف بدن،درمان آکنه فعال و کاهش چربی های انباشته شده نیز بسیار مؤثراند.ون کته پایانی این که،به جهت جلوگیری از ایجاد حرارت سطحی در پوست و سوختگی و التهاب در موضع درمان،لازم است سیستم های RFمجهز به Cooling یا سیستم های کاهش مقاومت اپیدرم باشند.


آدرس مطب : شهرک غرب بلوار فرحزادی تقاطع دریا خ نورانی پلاک 19 طبقه سوم
تلفن : 22366770 - 021

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بیوگرافیخواص کلم بروکلیصفحه اصلیکرایولیپولیزدستگاه های لاغری و موضعیمقالاتتغذیه دوران بارداری(1)تغذيه ورزشيCA و تقویت حافظهافتادگی پوستاهمیت لبنیات در تغذیهپوست ،مو و زیباییتازه های پزشکیخدمات کلینیکخبرهاي المپيک لندنسوالات پزشکیسايت هاي مرتبطتالار گفتمانپیامهای کاربرانتخفیف ویژه شب عیدسایتهای دیگرمرکزتنحیف و لیزر آرمیتاهدیه نوروزی